Τα τμήματα του Salut de Paris

by Super User

 Όλα τα τμήματα του Salut de Paris είναι ολιγομελή (εώς 6 άτομα) και ομοιογενή βασισμένα στα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας. Στο Salut de Paris πιστεύουμε ότι τα ολιγομελή τμήματα βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή μας. Στις μικρές ομάδες, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν συνεχώς στο μάθημα, να εκφράζουν την άποψη τους καθώς και τις απορίες τους. Επιπλέον, στο Salut de Paris κανένα μάθημα ΔΕΝ είναι χαμένο. Οι μαθητές μας αναπληρώνουν τα μαθήματα που χάνουν λόγω απουσίας τους. Τέλος, τα μαθήματα στο Salut de Paris διαρκούν μέχρι τις 30 Ιουνίου.