Μεθοδοι Διδασκαλιας

aboutimage11Οι μέθοδοι διδασκαλίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Για το λόγο αυτό, το Salut de Paris χρησιμοποιεί σύγχρονες, διαδραστικές, πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας που οδηγούν σε αποτελεσματική εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό προσωπικό εστιάζει στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, σύγχρονων κειμένων και θεμάτων προς συζήτηση, ατομικών και ομαδικών εργασιών που προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων για επιχειρηματολογία και διαπραγμάτευση και βιωματικών παιχνιδιών τα οποία ενισχύουν, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση και η κριτική σκέψη.