Πτυχια

Η απόκτηση ενός πτυχίου εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο πιστοποίησης των γνώσεων αλλά και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει το άτομο κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Τα πτυχία Γαλλικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι 6 συνολικά. Πρόκειται για ανεξάρτητα πτυχία, ένα για κάθε επίπεδο του «Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Κάθε δίπλωμα αξιολογεί και τις 4 δεξιότητες: προφορική και γραπτή κατανόηση, προφορική και γραπτή έκφραση. Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο).

 • DELF Α1 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα αρχικό επίπεδο που αφορά την απλή, καθημερινή επικοινωνία.
 • DELF Α2 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας που του επιτρέπει να επικοινωνεί μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων και συζητήσεων.
 • DELF Β1 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει μια αυξημένη ικανότητα έκφρασης , γραπτής και προφορικής, στη γαλλική γλώσσα και μπορεί να συμμετάσχει σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας.
 • DELF Β2 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει μια αυξημένη ικανότητα έκφρασης , γραπτής και προφορικής, στη γαλλική γλώσσα μέσω της χρήσης πλούσιων γραμματικών και λεξικών φαινομένων σε ποικίλα θέματα.
  DALF C1 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο της γαλλικής γλώσσας.
 • DALF C2 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας μέσα από υψηλού επιπέδου εργασίες που καλείται να προετοιμάσει ο υποψήφιος.
  Sorbonne Β1 – Β2 :Το πτυχία Sorbonne B1 και Β2 πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος έχει καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.
  Sorbonne C1 – C2 : Το πτυχία Sorbonne C1 και C2 πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος έχει προχωρημένη και υψηλού επιπέδου γνώση της γαλλικής γλώσσας κατ’ αντιστοιχία. Ο τρόπος εξέτασης των συγκεκριμένων πτυχίων στηρίζεται στην ανάλυση λογοτεχνικών έργων προτεινόμενα από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης Paris IV.

 

delf dalfDelf

Τα γαλλικά πτυχία Delf είναι 4 συνολικά. Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο).

DELF Α1 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα αρχικό επίπεδο που αφορά την απλή, καθημερινή επικοινωνία.
DELF Α2 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας που του επιτρέπει να επικοινωνεί μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων και συζητήσεων.
DELF Β1 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει μια αυξημένη ικανότητα έκφρασης , γραπτής και προφορικής, στη γαλλική γλώσσα και μπορεί να συμμετάσχει σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας.
DELF Β2 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί ότι, ο υποψήφιος έχει μια αυξημένη ικανότητα έκφρασης , γραπτής και προφορικής, στη γαλλική γλώσσα μέσω της χρήσης πλούσιων γραμματικών και λεξικών φαινομένων σε ποικίλα θέματα.

delf dalfDalf

Τα γαλλικά πτυχία Dalf είναι 2 συνολικά. Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο).

 • DALF C1 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο της γαλλικής γλώσσας.
 • DALF C2 : Το συγκεκριμένο πτυχίο πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας μέσα από υψηλού επιπέδου εργασίες που καλείται να προετοιμάσει ο υποψήφιος.

 

sorbonneSorbonne

Τα πτυχία Sorbonne
Από το 1959, η υπηρεσία εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Paris-IV προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις στη Γαλλική γλώσσα, Γαλλική λογοτεχνία και Γαλλικό πολιτισμό.
Τα πτυχία της Σορβόννης Paris IV είναι 5:

 • Sorbonne B1
  Sorbonne B2
  Sorbonne C1
  Sorbonne C2
  Sorbonne C3
 • Sorbonne Β1 – Β2 :Το πτυχία Sorbonne B1 και Β2 πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος έχει καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.
  Sorbonne C1 – C2 : Το πτυχία Sorbonne C1 και C2 πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος έχει προχωρημένη και υψηλού επιπέδου γνώση της γαλλικής γλώσσας κατ’ αντιστοιχία. Ο τρόπος εξέτασης στηρίζεται στην ανάλυση λογοτεχνικών προτεινόμενα από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης Paris IV

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/C1_Programme_2017-2018.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/C2_Programme_2017-2018-2.pdf