Λοιπες Υπηρεσιες

Μεταφράσεις
Εξειδικευμένοι συνεργάτες του Salut de Paris αναλαμβάνουν την ποιοτική, επαγγελματική και εξειδικευμένη μετάφραση, κειμένων, εργασιών, εταιρικών εγγράφων κ.α. από και προς στην γαλλική γλώσσα. Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν πτυχία και μεταπτυχιακά γαλλικών πανεπιστημίων και έχουν πολυετή εμπειρία στο τομέα τους, γεγονός που βοηθά στην άμεση, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των μεταφράσεων.

Μαθήματα για Επιχειρήσεις
Με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς και τις συνεχείς τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις το Salut de Paris αναλαμβάνει την οργάνωση εξειδικευμένων τμημάτων για υπαλλήλους επιχειρήσεων.
Η δομή των μαθημάτων, οι μέρες και οι ώρες προσαρμόζονται στις ανάγκες, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της εκάστοτε εταιρίας ώστε να εξυπηρετεί τους εργαζομένους και να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις τους.
Τα μαθήματα επιδοτούνται και μέσω ΛΑΕΚ

Μαθήματα μέσω Skype
Ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας το Salut de Paris προσφέρει μαθήματα και μέσω της εφαρμογής Skype. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνουμε τον μαθητή μας στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας με άμεσο και διαδραστικό τρόπο χωρίς δέσμευση φυσικής παρουσίας στο χώρο μας. Ιδανικό και για τους μαθητές μας που βρίσκονται στην επαρχία λόγω σπουδών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερα μαθήματα
Το Salut de Paris μέσω των άρτια καταρτισμένων συνεργατών του, προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα σε όσους το επιζητούν. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μας μπορούν να:
• Προσαρμόσουν την εκπαιδευτική ύλη στα μέτρα τους
• Καλύψουν τυχόν ελλείψεις ή χαμένα μαθήματα
• Προχωρήσουν την ύλη γρηγορότερα


Ενισχυτική Διδασκαλία - φοιτητές Γαλλικής Φιλολογίας
Το εξειδικευμένο φροντιστήριο Salut de Paris προσφέρει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της γαλλικής φιλολογίας. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάμε τους φοιτητές να:
• Κατανοήσουν σε βάθος το αντικείμενο σπουδών τους
• Ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό
• Υλοποιήσουν εργασίες
• Καλύψουν κενά και να λύσουν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
• Οργανώσουν τις σπουδές και το διάβασμα τους ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Σπουδές στην Γαλλία
Για τελειόφοιτους και απόφοιτους ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το Salut de Paris αναλαμβάνει, την προετοιμασία, το συντονισμό και την υλοποίηση όλης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και φακέλων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Γαλλίας η άλλων γαλλόφωνων χωρών με σκοπό τη συνέχιση των σπουδών τους.