Ενηλικες

enil2dffparles2 2Για την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας προτείνουμε ειδικά, ευέλικτα προγράμματα σχεδιασμένα βάσει των αναγκών και των ενδιαφερόντων των ενηλίκων καθώς επίσης και των οικογενειακών και επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Οι ενήλικες-φοιτητές μαθητές του Salut de Paris χρειάζονται 2 χρόνια για την απόκτηση του Delf B2 το οποίο αποτελεί το πρώτο πτυχίο που αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ καθώς και το εισιτήριο τους για εγγραφή σε γαλλόφωνο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις γλώσσας.

Οι ενήλικες-φοιτητές μαθητές του Salut de Paris έχουν επίσης την δυνατότητα να επιλέξουν εξατομικευμένα εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω Skype